Tyvärr Madonna, Coronavirus är inte en utjämnare ... det visar oss hur ojämlikt samhället egentligen är